Raspored

petak
20. 10. 2023.
10:00 - 10:15
Registracija sudionika
10:15 - 10:30
Pozdravni govor
10:30 - 10:45
Predstavljanje projekta
10:45 - 11:15
Nove tehnologije u poljoprivredi – prof. dr. sc. Luca Camanzi, Sveučilište u Bologni
11:15 - 11:35
Mogućnosti i ograničenja primjene dronova u poljoprivredi – dr. sc. Marko Panić, Sveučilište u Novom Sadu, institut BioSens
Bespilotni zračni sustavi (UAS-ovi) s ugrađenim senzorima (npr. visokorezolutivne multispektralne kamere) sve se više koriste u pametnoj i preciznoj poljoprivredi. Dolazeći iz vojnog okruženja, gdje se koristi u svrhu izviđanja ili izravne borbe, tehnologija UAS-a pokazala se vrlo sposobnom za obavljanje različitih zadataka u preciznoj poljoprivredi poput daljinskog osjetilnog snimanja, gnojidbe, prskanja, brojanja biljaka, predviđanja biomase i prinosa, upravljanja stokom, određivanja zona upravljanja itd. Integracijom i podrškom UAS sustava putem Interneta stvari (IoT) i tehnologija umjetne inteligencije (AI), većina navedenih zadataka može biti potpuno ili djelomično automatizirana. To može značajno povećati učinkovitost poljoprivredne proizvodnje stvaranjem optimalnih odluka na pravom mjestu i u pravo vrijeme.
11:35 - 11:55
Coffee Break
11:55 - 12:15
Proizvodnja i tržište ekološke poljoprivrede u EU – prof. dr. sc. Marija Cerjak, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tržište ekoloških poljoprivredno-prehrambenih u EU pokazuje značajan rast posljednjih godina. Povećao se udio poljoprivrednog zemljišta pod ekološkim uzgojem kao i prodaja ekoloških poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U prezentaciji će biti prikazana proizvodnja i potrošnja ekoloških proizvoda u EU te glavni trendovi u ovom sektoru.
12:15 - 12:35
Mjere za poticanje održive poljoprivrede u proračunskom razdoblju 2021. – 2027. – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
12:35 - 12:50
Mjere regionalne politike za poticanje ekološke proizvodnje – primjer Zagrebačke županije – mr. sc. Josip Kraljičković
12:50 - 13:10
Coffe break
13:10 - 13:40
Iskustva u projektiranju i organizaciji RCK u Hrvatskoj – Josip Ivoš, mag.philol.germ. et mag.hist., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
13:40 - 14:00
Rasprava i zaključci
14:00 - 15:00
Ručak