Predavači

Dr. Marko Panić

Dr. Marko Panić je viši istraživač na Institutu BioSense, Sveučilištu u Novom Sadu, Srbija. Godine 2020. stekao je dvostruku doktorsku titulu na Sveučilištu u Novom Sadu i Sveučilištu u Gentu. Tijekom doktorskih studija često je posjećivao strana sveučilišta radi stručnog usavršavanja u području analize slika, prepoznavanja uzoraka i probabilističkih grafičkih modela. Ove posjete omogućile su mu europski projekti iz BioSense centra, kasnije BioSense Instituta. Dodatno unapređenje teorijskog znanja u području grafičkih modela i njihova praktična primjena u rekonstrukciji magnetskih rezonantnih slika stekao je na Sveučilištu u Belgiji u suradnji s profesoricom Aleksandrom Pižuricom. Ta suradnja realizirana je tijekom nekoliko istraživačkih posjeta ukupnog trajanja šest mjeseci u okviru europskog projekta (EU FP7 - Innosense) i tijekom trenutnog europskog projekta Antares Horizon 2020 Instituta BioSense. Radi na statističkoj analizi slika dobivenih različitim senzorima s primjenama u biologiji, poljoprivredi, znanostima o okolišu i zdravstvu. Kao član tima BioSense-a, sudjelovao je u tri izazova u uzgoju usjeva Syngenta, što je rezultiralo osvajanjem prvog i trećeg mjesta.

Prof. dr. sc. Marija Cerjak

Prof. dr. sc. Marija Cerjak radi kao redovita profesorica na Zavodu za marketing u poljoprivredi Agronomskog fakulteta u Zagrebu te je članica Upravnog odbora Europskog udruženja agrarnih ekonomista. Sudjeluje u izvedbi nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima te nastavu izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku. U svom znanstvenom radu usmjerena je na područje marketinga u agrobiznisu, istraživanje tržišta, ponašanje potrošača, ruralni turizam. Samostalno i u koautorstvu objavila je više od 100 znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Dr. Luca Camanzi

Dr. LUCA CAMANZI trenutno je redoviti profesor na Odjelu za poljoprivredu i prehrambenu ekonomiku Sveučilišta u Bologni. Njegovo bogato radno iskustvo uključuje uloge izvanrednog profesora i istraživačkog suradnika na istom institutu. Također je bio uključen u razne istraživačke projekte usmjerene na trgovinske tokove u poljoprivredi i konkurentnost u sektoru poljoprivredne hrane.
Dr. Camanzi ima doktorat iz poljoprivredne ekonomike i politike Sveučilišta u Bologni, a njegova je teza bila usmjerena na tržišnu strukturu i performanse poljoprivrednih inputa, posebno agrokemikalija i sjemena. Također je provodio istraživanja kao gostujući istraživač na Sveučilištu u Minnesoti, Odjelu za primijenjenu ekonomiku, s fokusom na ekonometriju, industrijsku organizaciju, međunarodnu trgovinu i ekonomiku proizvodnje.
Osim toga, dr. Camanzi ima diplomu iz ekonomije s pohvalama sa Sveučilišta u Bologni, Ekonomskog fakulteta, a njegova je teza bila usredotočena na sektor govedine u Europi i Italiji, temeljena na izravnom istraživanju u industriji klanja.